การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present”

Last updated: Nov 2, 2018  |  525 Views  |  BLOG

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present”

สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai - U.S. Multi-Faceted Cooperation from 1990-Present” โดย Ambassador Ralph L.Boyce อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-11.30 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง ร.103 สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ที่นี่

สอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08 1980 4437 หรือ americanstudiesassociation.th@gmail.com