โครงการแนะแนวการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ารับราชการเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561

Last updated: 2020-12-25  |  646 Views  | 

โครงการแนะแนวการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ารับราชการเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการแนะแนวการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ารับราชการเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2561"

*** สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มธ. ที่สมัครสอบเท่านั้น ***

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/eq4Pv9

ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2561