BIR VDO Contest Update!!

Last updated: 2021-01-14  |  1355 Views  | 

BIR VDO Contest Update!!

โครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ BIR 

 

สำหรับนักศึกษาโครงการ BIR มูลค่าเงินรางวัลกว่า 19,000 บาท

กำหนดการ

เปิดรับสมัครและส่งผลงานวันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการฯ คัดเลือกและตัดสินผลงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด22 กุมภาพันธ์ 2564
มอบรางวัลและเผยแพร่คลิปวิดีโอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564